Kontakt oss

Adresse:

Forsand Elverk KF
Fossanvegen 380
4110 FORSAND

Telefon:

51 70 01 50 (kl 08:00 til kl 15:30)

Feilmelding/vakttelefon:

900 70 139

Faks:

51 70 37 06

E-post:

post(a)forsandelverk.no

Dagleg leiar:

Kjell Inge Bjørheim, tlf: 51 70 01 51

Avd.ing/DLE:

Tom Inge Espedal, tlf: 51 70 01 52

Kundebehandlar:

Aase Mossefinn, tlf: 51 70 01 50

Økonomi:

Marita Fjelde, tlf: 51 70 01 53

Uteavd/Lager:

Send e-post til uteavdelinga, tlf: 51 70 37 94

Leiar for uteavdelinga:

Ruben Iversen. tlf 99 54 88 31

 

Bankkontonummer: 3350.07.00500

Org. nr. 971 031 107 MVA

 

Skjema:

 

Kontaktskjema

Bruk skjema for å sende meldingar til elverket om til dømes: Adresseendringar, kundeskifte, målaravlesing utanom dei faste avlesningskorta og andre meldingar som har med kundetilhøve å gjere.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Kundenummer (obligatorisk)

Emne

Melding